Trigger point - spoušťové body


Přetížení svalů nebo špatný pohyb může způsobit lokální zatuhnutí svalů. Nejedná se o zatuhnutí celého svalu, ale jen o určité místo ve svalu. Tyto místa mohou být původcem bolestí a Trigger Point - spoušťový bod, tyto bolesti odstraňuje. Tuto metodu je možno kombinovat se sportovní i relaxační masáží.

Jedná se o odstranění blokací a navrácení hybnosti. Tato vysoce účinná metoda kombinuje aplikaci akupresurních technik na identifikované spoušťové body s případnými repozičními technikami obratlů a masáží svalstva. Jedná se o velmi intenzivní aplikaci jak pro ošetřovaného, tak pro maséra.

Příčin, které vedou ke vzniku spoušťových bodů je mnoho. Může jít o přímé poranění svalu, hormonální poruchy, minerálové poruchy. Velmi častou příčinou je však chronické svalové přetížení s dlouhodobou kontrakcí ( stahem ) nízké intenzity. Typickým příkladem je například práce vsedě u PC , kdy podvědomě zvednutá ramena vedou k chronickému přetížení trapézových svalů a zvedačů lopatek, jakožto bývají současně postiženy i další svalové skupiny ( krátké vzpřimovače hlavy a nebo svaly předloktí ). Zcela zásadní roli pak hraje stres. Ten cestou podvědomé zvýšené aktivity stresové svaloviny ( obličej, šíje, pánev a pánevní dno ) vede k chronickému dlouhodobému aktivování uvedených svalových skupin a zásadně přispívá k rozvoji trigger bodů.