Trápí vás DIASTÁZA?

01.10.2021

Břišní diastáza neboli rozestup přímého břišního svalu...

je nejčastěji spojována s těhotenstvím a porodem. Tato komplikace se ale netýká výhradně těhotných žen a žen po porodu, ale trápí také např. ženy po menopauze, v případě obezity výjimku netvoří ani muži a taktéž k ní dochází při nesprávném posilování či při vadném držení těla.

Jedná se o stav, kdy dojde k rozvolnění vazivové lišty (linea alba), která spojuje pravou a levou polovinu přímého břišního svalu. K rozestupu může dojít po celé délce přímého břišního svalu, ale stejně tak jen v některé jeho části (kolem pupíku, nad/pod pupíkem). Projevem břišní diastázy je vypouklé bříško, viditelný propad dané části svalu nebo naopak vytvoření stříšky při aktivaci svalu.

V terapii břišní diastázy mají beze sporu své místo cílené nápravové cviky, prováděné zprvu pod dohledem zkušeného terapeuta. Nezbytnou nutností je aktivní přístup a následné, samostatné provádění cviků na denní bázi. V rámci správného a pravidelného cvičení je možno napravit až 8cm širokou diastázu.

Ať se v terapii použije jakákoliv metoda, vždy by měla vést k obnovení souhry správné postury, břišních svalů, svalů pánevního dna a bránice a k optimalizaci svalového napětí.

Velký důraz je kladen na kvalitu a pravidelnost provádění cviků, kdy je zapotřebí kontroly aktivace přímého břišního svalu. Nesmí docházet k jeho přílišnému přetěžování, jak tomu u většiny klasických cviků na posílení břišních svalů bývá.

Ve studiu máte možnost se nejen seznámit s daným tématem, ale absolvovat i diagnostiku a nápravová cvičení, které vám umožní nejen odstranění problému, ale zlepší vám i celkovou posturu - správné držení těla.

Více informací naleznete na blogu, popř. rezervace termínu návštěvy v kontaktech.