Syndrom Piriformis aneb bolí mě hýždě a vystřeluje to do nohy...?

06.09.2022

Minulý týden mě navštívila klientka s bolestí v oblasti hýžďového svalu, která ji často vystřeluje do nohy...

Se syndromem piriformis (hruškovitý sval) se nyní často setkávám u klientů, kteří prodělali Covid-19, u kterých převažuje sedavé zaměstnání, u snížených pohybových aktivit, ale i u sportovců, kteří nevěnují dostatečný čas regeneraci.

Musclus piriformis začíná na kosti křížové a jde na kost stehenní, kde se upíná. Nervus ischiadicus (sedací nerv ISCHIAS) je největší nerv v těle, prochází skrz foramen infrapiriforme, který je ohraničen shora právě hruškovitým svalem. V tomto bodě dochází k natlačení nervu na kost pánevní - viz obrázek.

N. ischiadicus běží těsně vedle svalu piriformis, který funguje jako vnější rotátor kyčle. Kdykoli je tedy sval piriformis podrážděný nebo zanícený, postihne také sedací nerv.

U syndromu piriformis pacienti udávají bolest v oblasti hýžďového svalu, která může vystřelovat, pálit nebo bolet na zadní části stehna, ale i níže. Může docházet k znecitlivění hýždí nebo pocitům brnění podél sedacího nervu. Dalším příznakem může být oslabení pohybu do unožení (abdukce) a zevní rotace. Noha má tendenci být v zevní rotaci a pacient může i kulhat. Někdy se projevy zmírní při poloze v leže.

Syndrom piriformis může vznikat přetížením svalu (dlouhodobá chůze, běh), utlačením nervu při dlouhodobém sedu nebo vzniká zánětlivou reakcí měkkých tkání s otokem, což způsobuje kompresi nervu. Také se může vyskytnout po úrazu v oblasti pánve a dolní končetiny.

Diagnóza syndromu piriformis není snadná neboť podobné bolesti může způsobovat i stenóza bederního kanálu, zánět ploténky nebo pánevní problémy. Při vyšetření zjišťujeme palpační bolestivost m. piriformis. Proti odporu zkoušíme abdukci se současnou zevní rotací, kdy tento pohyb je pro pacienta bolestivý. Nalézáme snížený rozsah pohybu do vnitřní rotace v kyčelním kloubu a v krajní poloze můžeme vyvolat zhoršení projevů. 

Co s tím?  Korigovat sezení nebo aktivity, zaměřit se na celkový pohyb, upravit svalové dysbalance, uvolnit m. piriformis (protažení, postizometrická relaxace, manutální techniky, rollování atd) i okolních svalů a fascií s následnými cviky, které určí Váš terapeut jako nejlepší.

PS: Můžu vám říci, je velmi nepříjemná bolest, ale lze se jí poměrně dobře zbavit - v AVE Studiu a získáte komplexní informace i konkrétní nápravové cviky na odstranění potíží.