Hyperlordóza a naše tělo

06.12.2023

Hyperlordóza je nadměrné vnitřní zakřivení dolní části zad (prohlá bedra s vystrčeným zadkem). A jak se tato hyperlordóza ovlivňuje navzájem s dalšími strukturami v těle?

ILIOPSOAS

Správná rovnováha a spolupráce svalů je klíčová pro správné fungování těla.

Pokud je přítomna hyperlordóza, dochází k naklonění pánve směrem dopředu a lidi pak mají "vystrčený" zadek. To způsobuje stažení psoasu, tedy ohýbače kyčle a povolení břišních svalů. Zároveň dochází k přetížení extenzorů páteře. Nakloněná pánev se může projevit různými posturálními nerovnováhami, jako je předsun hlavy, protrakce ramen, bolesti hlavy a další.

HÝŽĎOVÉ SVALY A SVALY DOLNÍ KONČETINY

Neideální postavení nohou může způsobit ochabnutí dalších svalů, a to nejen na dolní končetině. Dále se tento nedostatek nařetězí i do hýžďových svalů.

Hýžďové svaly jsou důležité pro správné postavení pánve. Pokud jsou ochablé (například neideálním postavením dolní končetiny), pánev se naklání dopředu a už tu máme zase vystrčený zadek, což způsobuje špatné držení těla.

Proto se při nápravě zaměřujeme i na správné držení těla a to už od plosek nohou. Například korekce vbočených kotníků nebo ploché nohy pomocí terapeutických vložek může pomoci aktivovat hýžďové svaly a tím už dochází ke změně v držení těla.

DÝCHÁNÍ

Při hyperlordóze se ovlivňuje i dechový stereotyp, jak můžete vidět na obrázku.

Mezižeberní svaly a bránice nemohou dobře pracovat a plíce nepoberou tolik vzduchu, kolik by vzládly, zhoršuje se kapacita plic. Nedostatek vzduchu způsobuje únavu, nesoustředěnost, stres, problémy se spánkem a další.

ČELIST

Na obrázku můžete vidět tří hlavní typy držení těla a vliv tohoto držení na pozici čelisti. Hyperlordóza táhne spodní čelist směrem dozadu.

Změny držení těla mohou ovlivnit i postavení dolní čelisti a naopak polohy dolní čelisti vyvolávají změny v držení těla. Například změna polohy dolní čelisti vede ke změnám v propriocepci a ovlivňuje centrum tlaku nohy. Také správná poloha čelisti vede k symetričtějšímu vzoru běhu.

Člověk třeba neudrží správné držení těla po celý den, ale alespoň se o to může pokusit. Když si to uvědomíte, srovnejte se.

Odstranění potíží začíná u nás, s konzultací a plánem pro zlepšení.