GMO slozky

Co je to GMO?

V genech je uložena informace o stavbě každého živého organismu a jeho fungování. V přírodě se kříží, tedy kombinují, geny pouze blízce příbuzných druhů nebo jedinců v rámci stejného druhu.

Genetické inženýrství však umožňuje přenášet geny i mezi úplně odlišnými druhy, a měnit tak živé organismy způsobem, který by v přírodě nebyl možný. Vědci například v rámci výzkumu vkládají do DNA rajčat geny z bakterie, do jahod geny z ryby a do ovoce geny lidské. Takto vznikají geneticky modifikované organismy, které bývají označovány zkratkou GMO.

Jaké jsou problémy s GMO?

Geneticky modifikované potraviny jsou umělé, nežádoucí a nepotřebné. - Navzdory tvrzení korporací jsou GMO nevypočitatelné a jejich pěstování představuje riskantní a nezvratný krok, jehož následky nedokáže nikdo předem určit. - Pokud geneticky modifikované potraviny odmítneme, můžeme tomuto experimentu s přírodou a lidským zdravím zabránit.

Jaká přinášejí geneticky modifikované potraviny rizika?

V současnosti tyto rostliny obsahují geny, které pocházejí z takových baktérií a virů, aby byly odolné proti různým škůdcům a plevelům. Zároveň tím však vznikají nepředvídatelná rizika pro životní prostředí a lidské zdraví. Vzhledem k tomu, že dosud neexistují studie, které by řádně zhodnotily dlouhodobá rizika geneticky modifikovaných potravin na lidské zdraví, není jasné, kam až se situace může vyvinout. Navíc rozšíří-li se GMO do životního prostředí, mohou se naprosto vymknout naší kontrole.

Jak poznám geneticky modifikovanou potravinu?

Od vstupu České republiky do Evropské unie 1. května 2004 vstoupila i u nás v platnost nová legislativa týkající se povinného označování geneticky modifikovaných potravin a krmiv. Spotřebitelé jsou tak důkladněji informováni a mají možnost výrobky z GMO odmítnout. Podle nové legislativy musí být označeny všechny výrobky, které obsahují či jsou vyrobené ze složek s obsahem více než 0,9 % geneticky modifikovaných organismů.

Je třeba mít na zřeteli, že geneticky upravené plodiny, jako např. geneticky modifikovaná (GM) sója a GM kukuřice, mohou být obsaženy v desítkách tisíc potravinářských výrobků.

Každá složka či přísada vyrobená z geneticky modifikovaných organismů musí být na výrobku uvedena. Upozornění na přítomnost GM složky ve výrobku můžete obvykle nalézt na obale mezi informacemi o složení výrobku. Tyto informace jsou obvykle napsané velmi malým písmem. V obsahu složení může být např. uvedeno: vyrobeno z geneticky modifikované sóji.

Jak je to s legislativou upravující používání GMO?

Mezi nejčastěji geneticky upravované plodiny patří sója, kukuřice a řepka olejná.

V legislativě se však vyskytly jisté mezery. Například výrobky ze zvířat (maso, mléko, vejce), která jsou krmena geneticky modifikovaným krmivem, označeny být nemusí. Větší část geneticky modifikovaných plodin se používá jako krmivo. Uvážíme-li, že tři čtvrtiny z celkového množství geneticky modifikované sóji, kukuřice či řepky je využito jako krmivo pro prasata, skot a drůbež, jde opravdu o závažný problém.